اعطای تسهیلات بانک تجارت به همکاران محترم متقاضی وام

قابل توجه همکاران محترم

تسهیلات بانک تجارت