کارمندان ستاد امور رفاهی

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
غلامعلی خندان کارشناس 31323055 khandan_ali62@yahoo.com
رضوان سلطانی گوهرریزی کارشناس 31323055